ΕΙΣΙΤΗΡΙA ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

2018 - 2019

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ Για παιδιά που έχουν γεννηθεί μετά την 01/01/2004

1ο ΠΑΙΔΙ

2ο ΠΑΙΔΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΣΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος , σύμφωνα με το άρθρ.6.1 στοιχείο α του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ») δηλώνω ότι η υποβολή των προσωπικών μου δεδομένων έγινε με την ελεύθερη συγκατάθεσή μου για τον σκοπό της παροχής / ανανέωσης εισιτηρίου διαρκείας της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ.
Δηλώνω ότι η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά μου στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της ίδιας ή / και συνεργαζομένων με αυτήν εταιριών ή / και χορηγών.
Η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την προώθηση και ικανοποίηση της αίτησης αγοράς / ανανέωσης εισιτηρίων διαρκείας καθώς και τη συμμόρφωσή της με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, εφόσον έχει λάβει τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της ίδιας ή / και συνεργαζομένων με αυτήν εταιριών ή / και χορηγών.
Η παρούσα αίτηση απευθύνεται
Η παρούσα αίτηση απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών. Προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν άτομα κάτων των 18 ετών συλλέγονται με την έγκυρη συγκατάθεση του γονέα / κηδεμόνα τους.
Η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ δύναται να επεξεργάζεται
Η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ δύναται να επεξεργάζεται τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά με σκοπό την παροχή εκπτωτικών / δωρεάν εισιτηρίων διαρκείας στους δικαιούχους. Η επεξεργασία των ως άνω δικαιολογητικών πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για να διαπιστωθεί ότι στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου συντρέχουν οι προϋποθέσεις παροχής ή ανανέωσης εκπτωτικού / δωρεάν εισιτηρίου διαρκείας.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος , σύμφωνα με το άρθρ.6.1 στοιχείο α του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ») δηλώνω ότι η υποβολή των προσωπικών μου δεδομένων έγινε με την ελεύθερη συγκατάθεσή μου για τον σκοπό της παροχής / ανανέωσης εισιτηρίου διαρκείας της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστιοσελίδα http://www.atromitosfc.gr